ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

از دیدگاه قرآن حقیقت "نامه اعمال" انسان در آخرت چیست؟

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

از دیدگاه قرآن حقیقت "نامه اعمال" انسان در آخرت چیست؟

 از دیدگاه قرآن حقیقت "نامه اعمال" انسان در آخرت چیست؟
 سازه‌های انسانی بهشت و  دوزخ

از نظر قرآن، بهشت و دوزخ چیزی جز سازه‌ای انسانی نیست؛ در حقیقت این خدا نیست که بهشت و دوزخ را برای آدمی آماده و فراهم کرده است؛ بلکه این انسان است که با اعمال خویش بهشت و دوزخ را می‌آفریند و می‌سازد. دست‌های صنعتگر انسان می‌تواند بهشتی با تمام نعمت‌های بی‌شمار و بی‌پایان و ابدی بسازد، یا دوزخی با تمام نداشته‌ها و سختی‌ها و رنج‌های بی‌پایانش فراهم کند.

 


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآن

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 17 / 2 / 1401 | 21:15 | نویسنده : اکبر احمدی |

حقیقت مسلمانی از دیدگاه قرآن

حقیقت مسلمانی از دیدگاه قرآن

1. تدبیر:

واژه تدبیر از «دبر» عربی به معنای پیامدها و دنباله‌های هر کاری و چیزی است. تدبیر ناظر به حوزه دانایی و اندیشه است. بنابراین، سیاست زمانی شکل می‌گیرد که اولیای امور سیاسی در هر کاری به


موضوعات مرتبط: مطالب جالب وخواندنیقرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 22 / 10 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

عوامل ایجاد و تقویت صبر از دیدگاه قرآن

عوامل ایجاد و تقویت صبر از دیدگاه قرآن

عوامل ایجاد صبر و افزایش آستانه تحمل

 در قرآن بیش از 50 علت و عامل برای ایجاد صبر در انسان ها و یا افزایش سطوح صبر از صبر معمولی یا صبر جمیل و تا حلم و بردباری بیان شده که در اینجا به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 22 / 10 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

بررسی جایگاه اهل بیت در قرآن

بررسی جایگاه اهل بیت در قرآن

شخصیت اهل بیت (علیه السلام) در قرآن

بدون شك آیات فراوانی در قرآن وجود دارد كه ناظر به شخصیت و مقامات اهل بیت (علیهم السلام) است، چنان كه آیات متعدّدی نیز دربارۀ دشمنان و مخالفان پیامبر (صلّی الله علیه وآله) و اهل بیت (علیهم السلام) نازل شده است. لكن چنانكه گفته شد مقاصد این آیات وقتی روشن می‌گردد كه به روایات صحیحی كه دربارۀ سبب نزول آنها آمده است مراجعه شود و یا در صورتی كه توضیح و تفسیری در خصوص مفاد آنها از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است، ملاحظه گردد. و به عبارت دیگر حقایق این آیات در پرتو تاریخ صحیح نگریسته شود. با چنین مبنا تعداد آیاتی كه ناظر به امامت و وصایت علی (علیه السلام) بوده و یا مقامات و كمالاتی را برای اهل بیت (علیهم السلام) اثبات می‌كند فوق شمارش است. چنانكه امام باقر (علیه السلام) در حدیثی فرمود: «ثلث قرآن دربارٍۀ ما و دوستان ما و ثلث دیگر دربارۀ دشمنان ما نازل شده است»[۱۲]؛ مثلاً در ذیل آیۀ ۶۸ سورۀ مائده معروف به آیۀ ولایت در تفاسیر آمده است:


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی، قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 12 / 5 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

ویژگی هاى تبلیغى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در قرآن

 
ویژگی هاى تبلیغى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در قرآن

قرآن ماندگارترین اثر آسمانى و جاودانه‏ ترین کتابى است که خداوند به منظور هدایت بشر بر قلب شریف ترین بنده ‏اش محمد بن عبداللّه (صلی الله علیه و آله) نازل فرمود. جاودانگى این کتاب بزرگ آسمانى، اقتضاى این را دارد که دربردارنده عمیق‏ ترین و سودمندترین و جذاب‏ترین نسخه ‏هاى هدایت باشد.

 


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی، قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 12 / 5 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

عوامل و آثار بخل‌ورزی و راه درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات

 
عوامل و آثار بخل‌ورزی و راه درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات

یکی از صفات زشت و ناپسند، صفت بخل است و بخیل کسی است که از نعمت‌هایی که خداوند به او داده به کسی نمی‌دهد. این حالت دارای شدت و ضعف است. به این معنا که گاه شخص حتی به خود نیزسخت‌گیری می‌کند که در فرهنگ اسلامی از آن به خساست و دنائت طبعی یاد می‌شود. البته در قرآن واژه خسیس به این معنا به کار نرفته اما در روایات این واژه برای بیان مرتبه‌ای از بخل به‌کار رفته است.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 28 / 3 / 1400 | 9:7 | نویسنده : اکبر احمدی |

از دیدگاه قرآن حقیقت "نامه اعمال" انسان در آخرت چیست؟

 
از دیدگاه قرآن حقیقت "نامه اعمال" انسان در آخرت چیست؟

سازه‌های انسانی بهشت و  دوزخ

از نظر قرآن، بهشت و دوزخ چیزی جز سازه‌ای انسانی نیست؛ در حقیقت این خدا نیست که بهشت و دوزخ را برای آدمی آماده و فراهم کرده است؛ بلکه این انسان است که با اعمال خویش بهشت و دوزخ را می‌آفریند و می‌سازد. دست‌های صنعتگر انسان می‌تواند بهشتی با تمام نعمت‌های بی‌شمار و بی‌پایان و ابدی بسازد، یا دوزخی با تمام نداشته‌ها و سختی‌ها و رنج‌های بی‌پایانش فراهم کند.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 28 / 3 / 1400 | 9:5 | نویسنده : اکبر احمدی |

حقیقت مسلمانی از دیدگاه قرآن

حقیقت مسلمانی از دیدگاه قرآن

1. تدبیر:

واژه تدبیر از «دبر» عربی به معنای پیامدها و دنباله‌های هر کاری و چیزی است. تدبیر ناظر به حوزه دانایی و اندیشه است. بنابراین، سیاست زمانی شکل می‌گیرد که اولیای امور سیاسی در هر کاری به پیامدهای مستقیم و غیر‌مستقیم و لوازم آشکار و غیرآشکار آن توجه داشته باشند و با بصیرت تمام در ابعاد و زوایای هر عمل سیاسی اندیشه و تفکر کنند و از زوایای آشکار و نهان آن آگاه شده و تاثیر هر کار و عملی را از پیش بسنجند و نسبت به آن کنش و واکنش


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 / 1 / 1400 | 9:5 | نویسنده : اکبر احمدی |

عوامل ایجاد و تقویت صبر از دیدگاه قرآن

 
عوامل ایجاد و تقویت صبر از دیدگاه قرآن

عوامل ایجاد صبر و افزایش آستانه تحمل

 در قرآن بیش از 50 علت و عامل برای ایجاد صبر در انسان ها و یا افزایش سطوح صبر از صبر معمولی یا صبر جمیل و تا حلم و بردباری بیان شده که در اینجا به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم.

 1- آگاهى و شناخت، مهم‌ترین عامل صبر انسان


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 / 1 / 1400 | 9:4 | نویسنده : اکبر احمدی |

شیوه‌های مبارزه با فساد از دیدگاه قرآن

 
شیوه‌های مبارزه با فساد از دیدگاه قرآن

یکی از دغدغه‌های انسان، مبارزه با فساد است. آدمی می‌داند که فساد در هر حوزه‌ای و به هر علتی، نظام کامل را به هم می‌ریزد و زندگی را دچار اختلال می‌کند. اما مشکل اصلی انسان، اصل مبارزه با فساد نیست؛ زیرا همه به این باور عقلانی رسیده‌اند که اصلاح کردن امری لازم و ضروری است و هر جایی که فساد راه یافته می‌بایست اصلاحات در آن انجام پذیرد؛ بلکه مشکل اصلی انسان، چگونگی اصلاحات و شیوه‌های مبارزه با آن است؛ چرا که فساد، دارای ‌اشکال و انواع و اقسام چندی است و نمی‌توان با یک نسخه اصلاحی در همه حوزه‌ها موفقیت کسب کرد.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 22 / 1 / 1400 | 9:2 | نویسنده : اکبر احمدی |

بررسی جایگاه اهل بیت در قرآن

بررسی جایگاه اهل بیت در قرآن

شخصیت اهل بیت (علیه السلام) در قرآن

بدون شك آیات فراوانی در قرآن وجود دارد كه ناظر به شخصیت و مقامات اهل بیت (علیهم السلام) است، چنان كه آیات متعدّدی نیز دربارۀ دشمنان و مخالفان پیامبر (صلّی الله علیه وآله) و اهل بیت (علیهم السلام) نازل شده است. لكن چنانكه گفته شد مقاصد این آیات وقتی روشن می‌گردد كه به روایات صحیحی كه دربارۀ سبب نزول آنها آمده است مراجعه شود و یا در صورتی كه توضیح و تفسیری در خصوص مفاد آنها از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است، ملاحظه گردد. و به عبارت دیگر حقایق این آیات در پرتو تاریخ صحیح نگریسته شود. با چنین مبنا تعداد آیاتی كه ناظر به امامت و وصایت علی (علیه السلام) بوده و یا مقامات و كمالاتی را برای اهل بیت (علیهم السلام) اثبات می‌كند فوق شمارش است. چنانكه امام باقر (علیه السلام) در حدیثی فرمود: «ثلث قرآن دربارٍۀ ما و دوستان ما و ثلث دیگر دربارۀ دشمنان ما نازل شده است»[۱۲]؛ مثلاً در ذیل آیۀ ۶۸ سورۀ مائده معروف به آیۀ ولایت در تفاسیر آمده است:


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 11 / 12 / 1399 | 9:51 | نویسنده : اکبر احمدی |

ویژگی هاى تبلیغى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در قرآن

ویژگی هاى تبلیغى پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در قرآن

قرآن ماندگارترین اثر آسمانى و جاودانه‏ ترین کتابى است که خداوند به منظور هدایت بشر بر قلب شریف ترین بنده ‏اش محمد بن عبداللّه (صلی الله علیه و آله) نازل فرمود. جاودانگى این کتاب بزرگ آسمانى، اقتضاى این را دارد که دربردارنده عمیق‏ ترین و سودمندترین و جذاب‏ترین نسخه ‏هاى هدایت باشد.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی،قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 11 / 12 / 1399 | 9:49 | نویسنده : اکبر احمدی |

ریشه‌های بداخلاقی از دیدگاه قرآن

ریشه‌های بداخلاقی از دیدگاه قرآن

ریشه‌های بداخلاقی از دیدگاه قرآن

اخلاق، مجموعه‌ای از صفات خوب و بد و زیبا و زشتی است که از حقایق هستی در وجود انسان است. اگر چه در بسیاری از مکاتب انسانی، حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی از حوزه بایدها و نبایدهای فقهی - حقوقی جدا شده است؛ اما در فرهنگ اسلامی - قرآنی، چنین جدایی به صورت جدی وجود ندارد؛ زیرا این گونه نیست که انسان مسئولیت و وظیفه‌ای در برابر بایدها و نبایدهای اخلاقی نداشته و برای آنها ضمانت اجرایی تعریف نشده باشد؛ بلکه اگر بتوان فرقی میان ساحت فقهی با ساحت اخلاقی قائل شد، تنها از منظر کیفرها و مجازات دنیوی است؛ وگرنه اگر کسی بر خلاف بایدها و نبایدهای اخلاقی عمل کند می‌بایست منتظر آثار مثبت و منفی فعل و ترک خویش در همین دنیا و نیز آخرت باشد.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 / 10 / 1399 | 9:58 | نویسنده : اکبر احمدی |

حیا و عفت در آموزه های قرآن

حیا و عفت در آموزه های قرآن

حیا و عفت در آموزه های قرآن

معناى حیا: حیا به معناى شرم و آزرم است [۱].

جرجانى مى گوید: گرفتگى نفس است از چیزى و ترک آن چیز از ترس سرزنش، و آن دو نوع است: نفسانى و ایمانى. حیاى نفسانى شرمى است که خداوند آن را در همه ى نفوس آورده است؛ مانند شرم از کشف عورت و جماع بین مردم، و حیاى ایمانى، شرمى است که مؤمن را از ارتکاب معاصى از ترس خدا باز مى دارد. [۲]


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 / 10 / 1399 | 9:56 | نویسنده : اکبر احمدی |

محبت در قرآن کریم و روایات

محبت در قرآن کریم و روایات

محبت در قرآن کریم و روایات

خداوند حب ممدوح را به معنای محبت نسبت به وجود مقدس خویش بر شمرده است: «بگو اگر خدا را دوست می دارید، از من پیروی کنید تا خدا(نیز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و مهربان است.» گاهی حب مذموم و حب ممدوح با هم ذکر شده است. محبت انسان ها به یکدیگر، بر خواسته از عواملی است که با پیدایش آن ها باعث می شود قلب انسان ها به یکدیگر نزدیک و کشش و محبتی بین آن ها ایجاد شود. آغاز سلسله محبت، از جانب خداوند به بندگان است و از آنجایی شروع می شود که خداوند انسان را شایسته حمل امانت خود دانسته و این امانت را بر دوش او نهاده است. خداوند در قرآن بارها انسان ها را با صفات گوناگون مورد توجه و محبت خود قرار می دهد و به صراحت با الفاظی که بیان می کند عشق و محبت خود را به او ابراز می کند. «خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را(نیز) دوست دارد.» «خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.» «خداوند نیکوکاران را دوست دارد.»


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 27 / 10 / 1399 | 9:55 | نویسنده : اکبر احمدی |

فضیلت تلاوت قرآن در ماه رمضان

فضیلت تلاوت قرآن در ماه رمضان

۱. رمضان، ماه بهار و انس با قرآن

رمضان، ماهی است که در آن قرآن نازل شد. بنابراین، رابطه ویژه ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد؛ یعنی همان گونه که در فصل بهار، عالم طبیعت و انسان، شادابی خاص و حیاتی دوباره پیدا می کند، رمضان نیز بهار قرآن است. دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک می شوند و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن، به دل هایشان حیات مجددی می بخشند.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 / 9 / 1399 | 17:58 | نویسنده : اکبر احمدی |

شانزده آیه قرآن درباره فضائل امیرالمومنین(ع)

شانزده آیه قرآن درباره فضائل امیرالمومنین(ع)

آیاتی از قرآن است که درباره امام علی(ع) نازل شده یا امام علی(ع) مصداق آن معرفی شده است. از ابن‌عباس نقل شده که آن مقدار از قرآن که درباره علی(ع) نازل شده، درباره هیچ‌کس نازل نشده است. همچنین ابن‌عباس از رسول خدا(ص) نقل کرده که خدا آیه‌ای را نازل نکرد که در آن «یا أیها الذین آمنوا» باشد، مگر آنکه علی در رأس مؤمنان و امیر آنان است. او نزول بیش از ۳۰۰ آیه را در مدح علی(ع) دانسته است. برخی از فضایل قرآنی امام علی عبارت‌اند از:


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 / 9 / 1399 | 17:56 | نویسنده : اکبر احمدی |

دلائل وجوب حجاب در قرآن

دلائل وجوب حجاب در قرآن

حجاب درلغت به معناي پوشيدن و پرده، به كار رفته و در هيچ موردي به طوراصالي به معناي نوع، سبك پوشيدن و نوع سبك لباسي كه پوشيده مي شود، اطلاق نشده است. در اصطلاح فقهي نيز براي رساندن معناي پوشش زنان، از لغت حجاب استفاده نشده و نمي شود، بلكه از لغت «سَتر» كه به طور دقيق، در معناي پوشش و پوشاندن است، استفاده مي شود.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 / 9 / 1399 | 17:54 | نویسنده : اکبر احمدی |

ملاک دوست گیری در قرآن كریم

ملاک دوست گیری در قرآن كریم

مترادف واژه دوست، در قرآن كریم، كلماتی مثل صدیق، خلیل، خَلطاء، وَدَّ، ولی و اخوه آمده است.

قرآن كریم، در یك قانون كلّی همه مؤمنین را با هم دوست و برادر می داند، و انتظار دارد، نگاه مؤمنین به همدیگر از همین منظر باشد. قرآن كریم در این راست می فرماید: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...(۱) پس با توجّه به این آیه، همه ی مؤمنین با همدیگر دوست و برادر هستند، و باید برای پیشرفت در امور دنیوی و اخروی خود كمك حال همدیگر باشند و اگر در انتخاب دوست دقّت نكنیم، موجب افسوس در روز قیامت می شود. در قرآن كریم،از قول دوزخیان آمده: یا وَیلَتَی لَیتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِیلا(۲) ای وای بر من، كاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نكرده بودم.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 11 / 8 / 1399 | 18:54 | نویسنده : اکبر احمدی |

امتیازات و ویژ‌گی‌های پیامبر(ص)از دیدگاه قرآن

اامتیازات و ویژ‌گی‌های پیامبر(ص)از دیدگاه قرآن

امتیازات و ویژ‌گی‌های پیامبر(ص)از دیدگاه قرآن

چکیده

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) انسان کامل و خاتم انبیاء الهی است که واجد همة مزایای مشترک انبیای پیشین است. قرآن کریم برخی از خصوصیت‌ها را ویژة ایشان قرار داده که انبیای دیگر فاقد آن بوده‌اند و تا روز قیامت کسی به این ویژگی‌ها متّصف نخواهد شد. اوصاف و احکامی‌که اختصاص به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته اوصاف و احکامی که بر اختصاص بودن آنها میان مفسّران اتّفاق نظر است؛ مانند: ازدواج‌های پیامبر (مِهری و غیر مِهری)، وجوب نماز شب، مکتوب بودن نام پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) در عهدین، اوّل‌المسلمین بودن، اعطای کوثر، خاتمیّت و شخصیّت جهانی و اعطای مفصّل. دستة دیگر اوصاف و احکامی‌هستند که در اختصاص داشتن آنها به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) میان مفسّران اختلاف است؛ مانند: علوّ مرتبه، عبد مطلق بودن، اُسوه بودن، تجلیل در خطاب و منّت بودن بعثت ایشان بر مؤمنان. این‌ موارد، تمام خصوصیّت‌های پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) نیستند، بلکه ویژگی‌های اختصاصی دیگری نیز وجود دارند که به گواهی قرآن سایر انبیای الهی این اوصاف و احکام را ندارند.


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: مطالب جالب وخواندنی قرآنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 11 / 8 / 1399 | 18:52 | نویسنده : اکبر احمدی |
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.